Allegory of The Cave

Ansen

09 Eylül - 08 Ekim 2022

Ansen’in 11. kişisel sergisi olan ve adını Yunan filozof Platon’un “Devlet” adlı eserinin yedinci kitabında Sokrates’in ağzından ortaya atılan en önemli alegorilerinden birine öykünmeyle alan “Allegory of The Cave”, sanatçının bu öykünmesini kendi sanatsal pratiği ile yorumladığı eserlerden oluşuyor. Sanatçı bu sergide,alegoride kendi algı mağaralarında yaşayan insanlar için kullanılan “mağara duvarına yansıyan imajlar” betimlemesi ile sanatçının “galeri duvarında sergilediği yapıtlar” arasındaki metaforik benzeşmeye dikkat çekmek istiyor.

 

Eserlerinde ele aldığı konunun kavramsal çerçevesi doğrultusunda malzeme seçimini belirleyen ve nesne dünyasının çeşitliliğiyle anıştırılan anlamlar üzerinde çalışan Ansen, bu sefer metaforik anlatımla görünenin ardındaki asıl hikayeye dair bir yol sunuyor. Alegoride geçen asıl yansıyan ile yansıyanın arkasındaki gerçeklik doğrultusunda bireyin özgürleşmesi fikrini ele alan eserlerde izleyiciyi ip uçlarını takip etmeye yönlendiriyor. Sanatçının birçok farklı disiplini kullanarak kurguladığı eserlerde özgürleşme olgusu etrafında dünya edebiyatının seçkin yapıtları ve tarihte tekrar eden güç ve iktidar ilişkisinin yarattığı kavramlar Ansen’in büyülü hayal dünyasıyla bir araya geliyor.

 

Hikayelerin ardında yatan ana hikayenin keşfinde izleyici rolünü önemsemesini “Allegory of The Cave” sergisinin yaklaşımı olarak belirleyen Ansen; ‘’mağara’’ olgusunu ‘’galeri’’ ortamı ile benzeştiği iddasını özgürleşmenin ancak bireyin, yani izleyicinin kendini zorladıkça imkan bulabildiği gerçeğine dayanarak izleyicinin karşılaştığı tüm imajlara ragmen kendince hikayedeki gerçeği okuyabilmesini ve bundan bahsedebilmesinin önemine vurgu yaparak sürdürüyor.

 

Sanatçının 2004 yılında x-ist’ de açtığı ilk kişisel sergisinden bu zamana, dijital sanatın çerçevesini genişletmek üzere kendine has bir harman oluşturan üslubu, yer yer anlatımsal yer yer emprovize bir netice ile serginin yapıtlarında tekrar karşımıza çıkıyor.

 

Ansen’in 11. kişisel sergisi “Allegory of The Cave”, 9 Eylül - 8 Ekim 2022 tarihleri arasında x-ist’te görülebilir.

Fahrenheit 451 III

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 185 x115 cm

The Constant Gardener

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 90 x 172 cm

The Equilibrium

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 140 x 70 cm

The Inflatable Republic

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 120 x 75 cm

The Social Web

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 150 x 85 cm

The Desert Fox and The Seven Sleepers

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 85 x 163 cm

The Men with Balls II

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 110 x 85 cm

The Hungry Cats of The Full House

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 150 x 77 cm

The Tesla Coil

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 130 x 81 cm

The Deep Case File of Joseph K.

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 115 x 70 cm

All Her Majesty's Men II

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 98 x 190 cm

Her Majesty's Men I

C-Print, face mount to plexiglass mounted on dibond, 185 x 102 cm