Anlık İleti

Serkan Adın

26 Mayıs - 18 Haziran 2005

Bir resmin, kendisini izleyeni yeni bir deneyime teşvik etmesi, yeni ve farklı diyebileceğimiz anlamlara doğru örgütlemesi durumu, bir farkındalık ve elbette yeni bir bilinç içeriği. Serkan Adın'ın resimlerinde ilk olarak seçilen kadın fotoğraflarıdır. Anlamın, bildik kadın imgesinin geniş ve dolaylı yollarına sapmadan, yalın ve apaçık verilişiyle izleyici, daha önce edinilmiş bir deneyimin ortasına bir kez daha farklı bir mekanda yakalatılır. Resmi ortadan kaldırarak, öncelikle izleyicinin imgesine müdahale etmeden oluşan bu farkındalık, bir pencereden ya da kapı aralığından izlenen görüntülere dönüşerek bir suç ortaklığı duygusu yaşatır. Resmin içindeki anlamla değil, resmin karşısındaki duruşla etkili ve yeni deneyimler kazandırmak amaçlanmış gibidir. Resimde anlamın gizlenmeyi, derinleşmeyi, yerleşmeyi yeğlemeden, usulca yanaşıp vurkaç yaparak geçip gitmeyi tercih ediyor oluşu buradan gelir. Bu kadın figürlerinden izleyiciye geçen estetik hazza eşlik eden yaşanmışlıklar ve bu yaşantıların oluşturduğu imgesel dizin, her izleyicide öznel birtakım içeriklerle karşılaşarak kendi izleğini oluşturacaktır. Ortada kalan ne yaratıcının gerçeği, ne yaratılan yapıtın, ne de kadın figürünün, onun erotizminin, ya da genel geçer algılanış biçiminin gerçekliğidir. Yapıta sinen gerçek, izleyicinin bilinç alanında o an için evrilerek kendisini belirleyecek “anlık ileti”dir. Kurgu, elbette ki bu iletinin gerçekleşebilmesi için yapılandırılmamıştır. Resimlerde oluşturulmuş yüzey biçimci plastik tavır, formla girişilmiş bir hesaplaşmanın sonucu varlığını ortaya koyabilmiştir. Derinlik gözetilmeksizin üst üste çakıştırılarak çözümlenmiş espasın, yüzeyde dağılması ve o an için bir araya getirilmiş gibi görünüm kazanarak biçimlenmesi, bu öznel algıyı güçlendirir.

 

İzleyiciye atfedilen bu özgür alan, dijital müdahalelerle çeşitlenen fotoğrafların, ağaç baskı tekniğiyle kağıt yüzeyine aktarıldığı bir süreçle gerçekleştirilir. Geleneksel yöntemle, teknoloji bir arada kullanılır. Resmi değerlendirme aşamasında anlamı bu denli izleyiciye yüklememizin sebeplerinden biri de bu önceden belirlenmiş, seçilmiş görüntülerdir. Yani süreç, yine bir izleyici gözüyle kendisini başlatır. Bu fotoğrafik görüntülerin izlenmesi süreci, şu değil bu fotoğrafın seçilmesi, o değil bu görüntünün işlenmesi, öngörülen plastik etkiye ters düşmeyecek şekilde biçimlendirilmesi yaratıcının kararıyla gerçekleşir. Fikir, plastik dil ile birlikte imge kalabalığına başvurmaksızın ifadeleşir.

 

Aysun Oran 2005

Bosnalı Kız II

Linol baskı, 53,5 x 80,5 cm, 2004