Ateşinle Koru Beni

Ali Elmacı

18 Ekim - 18 Kasım 2012
Ali Elmacı sosyal sorunların güncel tarihini hiciv ve kinayeden sakınmadan resmeder. Ailenin, toplumun, devletin, medyanın, kutsal değerlerin çıplak gözle görülmeyen yönlerini kendi kurguları ve karakterleri üzerinden aktarır. Onu ilk kez, 2011'deki "Miras Babadan Oğula Geçer" isimli toplumu kişisel portreler üzerinden eleştiren sergisi ile tanıdık. Elmacı ikinci kişisel sergisi "Ateşinle Koru Beni" ile 18 Ekim - 17 Kasım, 2012 tarihleri arasında yeniden x-ist'te.
 
Ali Elmacı'nın resimleri aslında toplumun en gizli kalıplarının karikatürize edilmiş halidir. "Ateşinle Koru Beni" sergisi ise güncel olayların direk yansımalarından oluşur. Bugünün Türkiye'si Elmacı'nın gözünden devlet, birey ve medya üçlemi dahilinde ele alınır. Sergi başlığı bile tekrar edilen kalıplara gönderme yaparken, bu kalıpların asılsızlığı yapıtlarda sık sık karşımıza çıkan kamuflaj motifi ile hatırlatılır.
 
Kurumun birey üzerindeki baskısı sonucu oluşan paranoya doğrultusunda bireyin kuruma sorgusuz itaati serginin (ve toplumun) ana meselesi olarak işlenir. Güvensizlik aşılanarak oluşturulan bu paranoya, korkunun sürekli kılınması açısından medya tarafından desteklenmelidir. Sergide yer alan "Bana Güzel Şeyler Anlat / Bana Güzel Şeyler Öğret" başlıklı seriler de gerçek olaylar ile medyadaki kamufle edilmiş yansımaları arasındaki farkı sorgular. Eleştirmeden itaat eden, eleştireni ise kendi içinde yokeden bir toplum ancak kendinden büyük bir güç arayışı ile bir kuruma bağlandığı için böylesine manipule edilebilir.
 
"Ateşinle Koru Beni" sergisi sonrasında Ali Elmacı'nın ayrıca 2013 yılında Dubai'deki Lawrie-Shabibi Galeri'de kişisel sergisi olacak.

Ali Elmacı, Ateşinle Koru Beni // Save Me With Your Fire from x-ist on Vimeo.

Ateşinle Koru Beni II

tuval üzerine yağlıboya, 185 x 210 cm, 2012

Ateşinle Koru Beni III

Tuval üzerine yağlıboya , 210 x 160 cm, 2012

Ateşinle Koru Beni IV

Tuval üzerine yağlıboya, 210 x 160 cm, 2012

Ateşinle Koru Beni V

Tuval üzerine yağlıboya, 210 x 160 cm, 2012

Ateşinle Koru Beni VI

Tuval üzerine yağlıboya, 210 x 160 cm, 2012

Ateşinle Koru Beni VII

Tuval üzerine yağlıboya, 210 x 160 cm, 2012

Bana Güzel Şeyler Anlat I

Tuval üzerine yağlıboya, 130 x 100 cm, 2012

Bana Güzel Şeyler Anlat II

Tuval üzerine yağlıboya, 130 x 100 cm, 2012

Bana Güzel Şeyler Öğret I

Tuval üzerine yağlıboya, 130 x 100 cm, 2012

Bana Güzel Şeyler Öğret II

Tuval üzerine yağlıboya, 130 x 100 cm, 2012

Bana Güzel Şeyler Anlat III

Tuval üzerine yağlıboya, 130 x 100 cm, 2012