Farklı kaydet

Serkan Adın

11 Ocak - 02 Şubat 2007

Sanatın bugününü temsil eden ve yarınına damgasını vuracak sanatçıları izleyicilerle buluşturmayı hedefleyen x-ist, 11 Ocak-3 Şubat 2007 tarihleri arasında ressam Serkan Adın'ın "Farklı Kaydet" başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Tuvalde biçim ve içerik sorunlarına yanıt arayan Adın, yapıtlarında imge kalabalığına başvurmadan ve yeni kurgular yapmadan, salt görüneni deneysel tekniklerle tuvale aktararak izleyicinin algısı ile oynuyor.

 

Adın'ın fotoğraf ve baskı tekniklerinden esinlenerek biçimlendirdiği yapıtlarında yepyeni bir boya resim anlayışı ortaya çıkıyor. Serkan Adın resimlerinde, gelenek ile teknoloji büyük bir beceriyle bir araya getiriyor.
Serkan Adın'ın büyük boyutlu resimlerinde, yalnız başına duran ‘güzel' kadın figürleri bilinmedik bir zamanda ve mekanda varlık gösteriyor. Mekan hakkında ipucu olabilecek hiçbir tanıdık imgeye tuvalinde yer ver vermeyen ressam, böylelikle izleyiciyi resim ile mesafeli bir ilişki kurmak zorunda bırakıyor. Figür ile mekanın ilişkisini bilinçli bir biçimde yok etmeye çalışsa da resimdeki figürler mekan ile içi içe geçerek yeniden tanımlanıyor.

 

Aysun Oran, sergi kataloğu için kaleme aldığı yazısında Adın'ın resimleri ile ilgili şunları vurguluyor: "Figürün zaman zaman yüzeye yedirilen parçaları bu tip bir mekana ait oluşa destek verirken, figür yüzeye, yüzey figüre sinsice akarak karışıyor. Ancak bu mekansızlığın taşındığı özgür alana karşın, ısrarla kullanılan ‘ten'in rengi ile, kadın imgesi, kendisiyle iç içe geçmiş vücut, beden ve dolayısıyla erotizm fikrini uyandırarak her izleyici için en azından aynı başlangıç noktasından hareketle resmi değerlendirmeye koşulluyor. Bu biçimsel donanım sayesinde izleyicide varolan bir öykü ‘farklı kayıt' altında irdeletilmeye çalışılıyor. Kadın figürünün aidiyeti, bildik imgesel çağrışımları, alışılmış duygusal yağmalamaları, kadın formuna raptedilmiş anlamları sorgulatılırken, figürün oturtulduğu bir zemin ya da platform kullanılarak kadın figürü nesneleştirilmeye çalışılıyor."

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 120 x 170 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 120 x 170 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 120 x 170 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 120 x 170 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 60 x 100 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 113 x 153 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 115 x 60 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 60 x 100 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 70 x 110 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 180 x 130 cm, 2006

İsimsiz

Tuval üzerine akrilik, 120 x 170 cm, 2006