Logarithmic Growth

Murat Palta

05 Ocak - 18 Şubat 2023

Klasik minyatür sanatı ve popüler kültür unsurlarını sentezleyerek geleneksel ve çağdaşın zıtlığından kendine has bir üslup yaratan Murat Palta’nın dördüncü kişisel sergisi Logarithmic Growth x-ist’te gerçekleşiyor. Hikâye anlatıcılığında anakronizmi baş role yerleştirerek minyatürün doğasındaki efsunlu havayı pekiştiren Palta, Logaritmic Growth’da minyatür sanatı hakkındaki görüşlerden biri olan sahnelerin tanrının gözünden betimlenmesi düşüncesiyle kendini üçüncü tekil şahıs konumuna yerleştiriyor ve yaşadığımız gezegenle alakalı çıkarımlarda bulunuyor.  

 

Sergi, ismini çeşitli bakteriler üzerinde yapılan mikrobiyolojik deneylerden yola çıkarak insan hayatına uyarlanan bir grafikten alıyor. Palta yaşadığımız gezegenin bugünkü durumunu deney sırasında gıdanın azaldığı, atık gazların ısısının arttığı ve diğer atıkların birikip toksik bir hal almaya başladığı logaritmik büyüme evresiyle bağdaştırıyor. Merceğin öte ucundan deney kabına baktığımız küçük dünyadan kendi insanlığımızı görebilme fikrinin ona çarpıcı geldiğini söyleyen sanatçı aynı zamanda bu deneyin kendi işleriyle benzer bir düşünsel çerçeveye sahip olduğunu ifade ediyor.

 

Sanatçı, klasik tezhip ve minyatürün yanı sıra geleneksel çini sanatı ve heykelleriyle de günümüze ayna tuttuğu işlerini bu dönemde yaşayan bir nakkaşın gördüğü kâbuslar olarak nitelendiriyor.

 

Murat Palta’nın; popüler kültürün, tarihi olayların, mitolojinin ve güncel gelişmelerin iç içe girdiği bu kâbusları resmettiği sergisi Logarithmic Growth 5 Ocak – 18 Şubat tarihleri arasında x-ist’te görülebilir.

Dr. Manhattan sitting on Mars

Fine art üzerine mono baskı, 75 x 120 cm

Sunset Blues

Fine art üzerine mono baskı, 60 x 150 cm

Hello World

Fine art üzerine mono baskı, 100 x 120 cm

Bird Is The Word

Fine art üzerine mono baskı, 130 x 130 cm

Battle of Cajamarca

Diasec, Ø 150

Düyun-u Umumiye

Çok renkli sıraltı boyama tekniği, teksir kağıdına baskı, 100 x 100 cm

Time Exchange

Fine art üzerine mono baskı, 136 x 200 cm

The Dome

Fine art üzerine mono baskı, 80 x 120 cm

VASELAND

Diasec, 150 x 50 cm