Kağıt, Taş, Zaman

Metin Alper Kurt

17 Mart - 30 Nisan 2022

Metin Alper Kurt'un x-ist'te gerçekleşecek ilk kişisel sergisi "Kağıt, Taş, Zaman", sanatçının nesnelerin halleri üzerindeki akışkanlık, hassasiyet ve yumuşaklığı vurgulamak amacıyla dönüşüm anlarındaki spontan görünümlerini ele aldığı eserlerden oluşuyor. Hikâye anlatıcılığı yerine bütünün parçaları aracılığıyla zamanın kendisinden çok anlarına odaklanan Kurt; fragmanlarının imgelerini, kullandığı malzeme olan mermer aracılığıyla yansıtıyor.
 

Geçmişin, şimdinin ve geleceğin doğrusal olmayan bir rota izlerken bile bütüncül bir biçimde kurgulandığı heykeller, "an"ı zaman dışı bir mecrada ifade ediyor. Seride kelimelerin nesneleşip boyutlanması fikrinin imgesi, onların işlendiği kağıt, defter gibi objelerin anlık görüntülerini aktarıyor. Heykeller, hareket halindeki maddelerin ve jestlerin not edilmesi çabasını taşıyor.


Malzemenin doğasına dair sanatçının keşfiyle açılan yeni değinmeler; sergide katı ve ağır bir malzeme olan mermerin özenle hafifletilip biçimlendiği heykellerde kendine tümcül bir görsel sunum yakalıyor.
 
Metin Alper Kurt'un "Kağıt, Taş, Zaman" sergisi, 17 Mart-30 Nisan tarihleri arasında x-ist'te görülebilir.

Tüm Kelimelerin İçi Boşaldı

Mermer, h: 2 x 30.5 x 22.5 cm, 2022

İsimsiz

Mermer, h: 8 x 26 x 19.5 cm, 2022

İsimsiz

Mermer, h: 25.5 x 40 x 17 cm, 2022

Üç Top

Mermer; Yerleştirme, h:65 x 45 x 105 cm(her biri: 10 x 21 x 30 cm; 8.5 x 21 x 30 cm; 10 x 23.5 x 32.5 cm), 2022

İsimsiz

Mermer, h: 26 x 57 x 50 cm, 2022

İsimsiz

Mermer; Yerleştirme, (her biri: 14 x 104 x 12 cm; 15 x 104 x 12 cm; 13.5 x 104 x 14 cm), 2022

İsimsiz

Mermer, h: 50 x 85 x 50 cm, 2022

İsimsiz

Mermer; 6 parça yerleştirme, h: 21 x 90 x 90 cm(her biri: 18 x 30 x 14.5 cm), 2022

İsimsiz

Mermer, h: 1.81 x 20 x 12 cm, 2022

Not

Mermer, h: 4.5 x 16 x 13.5 cm, 2022